Accace Legal

Accace Legal SK, s. r. o. je advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Accace, ktorú tvoria významné spoločnosti poskytujúce nie len právne ale aj daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, mzdové služby, transakčné poradenstvo a outsourcing služieb, so signifikantným zastúpením vo viac ako 50 krajinách sveta.