Podnikanie láka čoraz mladších ľudí, aké legislatívne podmienky musia spĺňať?

Zarábať si sám na seba a byť pánom svojho času znie naozaj lákavo. Okrem benefitov je potrebné myslieť aj na povinnosti. Môžu na Slovensku podnikať aj neplnoleté osoby? Pozrite si prehľad najdôležitejších informácií.

Podnikanie pre mladých 

Na Slovensku aj naďalej platí, že podnikať, či už formou živnosti alebo založenia s.r.o. možno samostatne najskôr dovŕšením veku 18 rokov. Faktom je, že na trhu je množstvo mladých, inteligentných a motivovaných ľudí, ktorí majú obrovský potenciál a energiu realizovať svoje podnikateľské sny, preto ich podpora je kľúčová pre rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku. Mladí majú však čoraz viac zaujímavých nápadov a čakanie do plnoletosti by preto mohlo ich podnikateľské idey spomaliť, dokonca až ohroziť.

Môžem na Slovensku podnikať aj pred dovŕšením plnoletosti?

Áno – prostredníctvom zákonného zástupcu, ktorý „prevezme“ ohlásenie živnosti, či založenie obchodnej spoločnosti ako správca majetku maloletého „na seba“ so súhlasom súdu. Podnikateľská myšlienka tak nemusí na svoju realizáciu dlhšie čakať.

Do dovŕšenia plnoletosti však všetok majetok ako aj právne úkony v súvislosti s podnikaním budú za mladistvého realizovať rodičia. Slovenská legislatíva tak na jednej strane chráni maloletého pred prípadným neúspechom v podnikaní s ohľadom na jeho mladý vek. Na druhej strane však vytvára mnohé prekážky, ktoré správa majetku dieťaťa pri začatí podnikania pred dovŕšením plnoletosti prináša.

Rodičia spravujúci majetok dieťaťa sú na žiadosť dieťaťa povinní poskytnúť mu vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Majetok, ktorý v jeho mene dočasne spravovali sú povinní následne v celosti odovzdať najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa. Výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané správou však môžu rodičia maloletého dieťaťa použiť najmä na uspokojovanie jeho potrieb po dobu jeho výchovy (rovnako aj tu do dosiahnutia plnoletosti).

Alternatívou pre začiatok podnikania maloletého by bolo aj nadobudnutie majetku dedením či darom. V oboch prípadoch ak neplnoletý ako dedič/obdarovaný chce pokračovať v zdedenej/darovanej živnosti/podnikaní môže tak urobiť prostredníctvom zástupcu (spravidla niektorého rodiča), ktorý bude do dosiahnutia plnoletosti vykonávať za maloletého všetky právne úkony spojené s podnikaním.

Viem si založiť e-shop/podnikanie online?

E-shopy a rôzne predajné profily na sociálnych sieťach sú vo svete trendom. Málokto si však uvedomuje širší (najmä právny a daňový) rozmer na ich pozadí. Podnikanie maloletého vo virtuálnom svete podlieha obdobne ako v prípade kamennej prevádzky rovnakej právnej úprave (tu však naviac doplnenej o spotrebiteľské zmluvy na diaľku a podobne). E-shop by v takomto prípade mal byť vedený na meno rodičov (a to či už priamo na nich alebo na nimi riadenú/vlastnenú obchodnú spoločnosť), prípadne správcu majetku maloletého, ktorý bude spôsobilý prevziať zodpovednosť za jeho vedenie. 

Brigádnická práca študenta

Pre začiatok podnikania si mladí môžu popri štúdiu privyrobiť prostredníctvom práce na dohodu o vykonávaní brigádnickej práce študenta. Podmienkou je štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu. Na základe písomnej dohody o brigádnickej práci študenta môže stredoškolák v obmedzenom rozsahu vykonávať prácu v objeme 20 hodín týždenne v priemere; najviac po dobu jedného roka. 

Aj tu však platí, že majetok maloletého v prípade, ak by sa tento rozhodol ho zúročiť formou podnikania by spravovali v jeho mene rodičia, či prípadne iný súdom ustanovený opatrovník.

Popri všeobecných náležitostiach Zákonníka práce je dôležité si uvedomiť napr.: 

K uplatneniu odvodovej výnimky je potrebné predložiť zamestnávateľovi vyplnené tlačivo „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová a odpočítateľná položka (OOP) – Študenti 

Pozor! Ak má študent viacero brigád, odvodovú výnimku si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Pozor! Rovnako aj v tomto prípade platí možnosť uplatnenia len u jedného zamestnávateľa.

V prípade, že by si študent neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane počas celého roka a z odmeny by mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, oplatí sa mu podať daňové priznanie, na základe ktorého by mohol dosiahnuť preplatok na dani, ktorý mu správca dane na základe podaného daňového priznania vráti.

Ako teda na podnikanie pred osemnástkou?

Odpoveď na túto otázku je prostá:

i) využiť možnosť podnikania prostredníctvom správcu majetku (vo forme živnostenského oprávnenia) so súhlasom súdu

ii) zvoliť alternatívu a na podnikaní sa s rodičmi dohodnúť ako na konaní v ich mene v prospech maloletej osoby

iii) začať podnikať zo zahraničia a využiť tak prívetivejšiu právnu úpravu napr. v Českej republike (tu ale pozor na cezhraničný aspekt podnikania a zdaňovanie príjmu).

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi vám poradíme a odporučíme správne nastavenie, ktoré bude efektívne zamerané na váš rast a rozvoj samotného podnikania. 

Accace Legal
Autor článku

Accace Legal

Accace Legal SK, s. r. o. je advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Accace, ktorú tvoria významné spoločnosti poskytujúce nie len právne ale aj daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, mzdové služby, transakčné poradenstvo a outsourcing služieb, so signifikantným zastúpením vo viac ako 50 krajinách sveta.
Accace Legal SK, s. r. o. je advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Accace, ktorú tvoria významné spoločnosti poskytujúce nie len právne ale aj daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, mzdové služby, transakčné poradenstvo a outsourcing služieb, so signifikantným zastúpením vo viac ako 50 krajinách sveta.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov