DPH a predaj v rámci EÚ

V článku Predávate subjektom do krajín EÚ? Dajte pozor na fakturácie sme si ukázali dva daňové režimy, na ktoré môžete naraziť, ak predávate v rámci EÚ. Pretože sa ale stáva, že v tom nemáte občas stopercentne jasno, pripravili sme krátky a rýchly prehľad, kto, kedy a aké fakturuje DPH a kde ho následne odvádza.

Ako vyriešiť menu?

Ak predávate do zahraničia, odporúčame doplnok Cudzie meny. Vďaka nemu budete mať pre svojich zákazníkov pripravených viac mien, medzi ktorými môžu prepínať, zobrazovať si v nich ceny a nakupovať. Zároveň si pre každé menu môžete nastaviť iný bankový účet, ktorý sa bude do objednávok a následne faktúr prepisovať.

Štát dodávateľa ČR – štát odberateľa SR

1) Podnikateľ – platca DPH (dodávateľ)

Odberateľ je nepodnikateľ

Odberateľ je podnikateľ – neplatiteľ DPH

Odberateľ je podnikateľ – platca DPH

2) Podnikateľ – neplatiteľ DPH (dodávateľ)

Odberateľ je nepodnikateľ

Odberateľ je podnikateľ – neplatiteľ DPH

Odberateľ je podnikateľ – platca DPH

Štát dodávateľa SK – štát odberateľ ČR

3) Podnikateľ – platca DPH (dodávateľ)

Odberateľ je nepodnikateľ

Odberateľ je podnikateľ – neplatiteľ

Odberateľ je podnikateľ – platca DPH

4) Podnikateľ – neplatca DPH (dodávateľ)

Odberateľ je nepodnikateľ

Odberateľ je podnikateľ – neplatiteľ DPH

Odberateľ je podnikateľ – platca DPH

Utrieďte si pojmy

Režim MOSS

Povinnosť priznať DPH za poskytnutú službu, ktorá spadá pod špecifikované podmienky (pozri nižšie), fyzickej osobe do krajiny v rámci EÚ je na dodávateľovi (poskytovateľovi služieb; tzn. obchode). Odviesť DPH však musí v štáte príjemcu služby, čím zároveň vzniká aj povinnosť sa v tomto štáte na účely DPH zaregistrovať.

Aby sa však zdaniteľná osoba (tzn. obchod) nemusela registrovať jednotlivo v každom členskom štáte EÚ, v ktorej predáva svoje služby, môže plniť svoje povinnosti k DPH prostredníctvom iba jedného členského štátu (napríklad ČR). Daňová správa tohto štátu potom vykonáva všetky povinné kroky sama (tzn. výber, evidenciu a odvod vybranej dane do príslušných členských štátov).

Ktorých služieb sa režim MOSS týka?

1) Týka sa elektronicky poskytovaných služieb (neúplný zoznam, viac pozri článok 7 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 282/2011). Musí ísť o službu poskytovanú prostredníctvom dátovej siete alebo elektronickej siete. Ale pozor! Elektronicky poskytovanou službou nie je online predaj tovaru na fyzických nosičoch, ako napríklad knihy na CD/DVD.

2) A ďalej telekomunikačných služieb (neúplný zoznam – viac viď článok 6a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 282/2011 v znení nariadenia Rady (EÚ) 1042/2013):

3) Ďalšími službami, ktoré pod túto výnimku spadajú, patria služby rozhlasového a televízneho vysielania (neúplný zoznam – viac pozri článok 6b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 282/2011 v znení nariadenia Rady (EÚ) 1042/2013):

Reverse Charge

Ide o postup tzv. „obráteného zdanenia“, kedy sa pri cezhraničnom predaji tovaru alebo služby prenáša povinnosť zaplatiť DPH za službu alebo produkt na príjemcu (odberateľa), teda podnikajúcu osobu, ktorá je platcom DPH. Miestom plnenia (kde bude odoberaná služba či zakúpený produkt zdanený) je miesto, kde má príjemca (odberateľ) sídlo alebo miesto podnikania.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov