Koniec falošných zliav a recenzií, aké zmeny prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa?

Subjekty pôsobiace na slovenskom trhu sa musia prispôsobiť novým legislatívnym úpravám platným od 1. júla. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prichádza s novou terminológiou, má za cieľ eliminovať falošné zľavy a recenzie, no taktiež prináša zmeny v oblasti sankcií. Pozrite si prehľad najdôležitejších zmien. Súčasťou článku je aj webinár. 

Slovenský parlament prijal 24.4. 2024 nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2024. Pôvodne mal zákon vojsť do platnosti už minulé leto, bol však vetovaný prezidentkou a vrátil sa na opätovné prerokovanie do NRSR. Tento zákon zároveň ruší niektoré predchádzajúce zákony. Jedným z cieľov je aj zosúladenie právnych predpisov a odstránenie situácií, kedy mohla byť jedna vec duplicitne ošetrená v rôznych zákonoch. Kompletné znenie zákona si môžete prečítať na tomto odkaze.

Snaha o transparentnejší e-commerce trh naprieč celou EÚ

Dôvodom prijatia zákona je implementácia viacerých smerníc EÚ do slovenského právneho poriadku. Podnikatelia, ktorí prevádzkujú svoje e-shopy aj v iných krajinách sa teda s podobnými úpravami už mohli stretnúť skôr. Každá krajina si však môže tieto smernice implementovať s miernymi odchýlkami, a preto je potrebné vypracovať obchodné podmienky v súlade s právnymi predpismi konkrétnej krajiny.

Pri aktualizácii obchodných podmienok treba myslieť aj na novú terminológiu

Jednou zo zmien, ktorá sa dotkne všetkých podnikateľov je nová terminológia. Zákon tu prichádza s novým pojmom „obchodník“, ktorý nahrádza a zosúlaďuje doterajšie pojmy „predávajúci“ a „dodávateľ“. 

Čo to znamená pre mňa ako prevádzkovateľa e-shopu? V prvom rade by som si mal skontrolovať a aktualizovať dokumentáciu súvisiacu s e-shopom (VOP, GDPR). Novú terminológiu je tiež potrebné zohľadniť pri tvorbe budúcich zmlúv. 

E-shopárom pribudnú informačné povinnosti 

Obchodníci musia svojich zákazníkov jasne a zrozumiteľne informovať o popredajnom servise. Taktiež pribúda povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi telefónne číslo a e-mail, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii, pričom nesmie ísť o telefónne číslo so zvýšenou tarifou. 

E-shopári musia spotrebiteľov transparentne informovať o ďalších platbách nad rámec predajnej ceny tovaru. Môže ísť napríklad o poštovné, či rôzne iné poplatky spojené s objednávkou. Tieto poplatky je potrebné jasne a zrozumiteľne odkomunikovať ešte pred odoslaním objednávky. 

Koniec falošným zľavám a recenziám

Medzi najväčšie zmeny v oblasti e-commerce patria nové pravidlá pre zľavy a recenzie. Po novom má obchodník povinnosť v každom oznámení o akcii uviesť predchádzajúcu cenu daného tovaru, pričom za takú cenu bude považovaná najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období 30 dní pred zľavou. Ak sa tovar predával kratšie ako 30 dní, uvedie sa najnižšia cena od začiatku predaja.

Novinkou sú aj pravidlá týkajúce sa zákazníckych recenzií produktov, ktoré zohrávajú významnú rolu pri nákupnom rozhodovaní mnohých spotrebiteľov. Ak e-shop povoľuje pridávanie recenzií, obchodník má povinnosť uviesť ako sa zabezpečuje, že recenzie pochádzajú od ľudí, ktorí produkt skutočne zakúpili alebo používali. 

Obchodník musí vedieť autenticitu recenzií vedieť preukázať aj pri prípadnej kontrole, zákon však neurčuje konkrétny spôsob overenia a dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane obchodníka, ktorý by mal vedieť preukázať, že recenzia pochádza od skutočného spotrebiteľa, ktorý v e-shope nakúpil, prípadne produkt používal. 

Nedodržanie týchto pravidiel sa bude považovať za klamlivé opomenutie konania a nekalú obchodnú praktiku, za čo bude možné udeliť obchodníkovi sankciu. 

Nové typy sankcií a odstránenie likvidačných pokút 

Okrem tradičných finančných sankcií môže pri zistení porušení pravidiel orgán dozoru určiť povinnosť odstránenia alebo zmeny obsahu uverejnenom v online rozhraní, vo výnimočných prípadoch môže orgán dozoru nariadiť výmaz domény

Menších e-shopárov poteší zmena, ktorej cieľom je zabrániť ukladaniu likvidačných pokút. Výška sankcie sa bude odvíjať od tržieb e-shopu, pričom môže dosiahnuť maximálne 2% ročného obratu predchádzajúceho účtovného obdobia. Horná hranica sankcie je 200 000€, dolná hranica 200€. Pri opakovanom porušení pravidiel však môže byť horná hranica posunutá.

Nový zákon z pohľadu právničky 

Okrem vyššie uvedených informácií prináša nová legislatíva mnoho ďalších zmien. V spolupráci s renomovanou právnickou kanceláriou MATHISON legal, sme si pre vás pripravili webinár, v ktorom sa na nový zákon pozrela odborníčka na IT právo, JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová, LL.M. Pozrieť si ho môžete zo záznamu:

Nezabúdajte na to, že každý e-shop je jedinečný, čo je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe a aktualizácii právnej dokumentácie. Všetky zmeny preto odporúčame prekonzultovať so skúseným odborníkom.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov