Analýza konkurencie: prečo sa oplatí a akých chýb sa pri nej vyvarovať?

Vedeli ste, že od vašich konkurentov sa môžete mnohé naučiť? Analýza konkurencie je spôsobom, ako si zodpovedať mnohé otázky, ktoré vám umožnia posunúť váš biznis ešte ďalej. Ako analyzovať konkurenciu, prečo svojim konkurentom vôbec venovať čas a akým spôsobom vám kvalitná analýza konkurencie pomôže v podnikaní?

Kedy a prečo analyzovať konkurenciu?

Hneď na úvod sa oplatí spomenúť, že analýza konkurencie nemá nič spoločné s tým, ako keď sa niekto cez plot so závisťou v očiach pozerá na susedovu záhradu, alebo keď deti opisujú počas písomky v škole. Nie je o otrockom napodobňovaní vašich konkurentov ani o vykrádaní ich nápadov. Analýza konkurencie je základným kameňom strategického plánovania a pomerne náročnou disciplínou, ktorá si vyžaduje čas, znalosti v rámci vášho odboru a taktiež aj kúsok kreativity.

Do analýzy konkurencie sa oplatí pustiť nielen na začiatku podnikania, keď si nie ste celkom istý, akou cestou sa vydať, ale aj kedykoľvek počas podnikania. Pomery v jednotlivých trhových segmentoch sa totiž pravidelne menia a tak ako sa vyvíja váš biznis, rovnako sa vyvíja aj vaša konkurencia. Bola by škoda oberať sa o zisky a trhový podiel iba preto, že vytrvalo budete vašich konkurentov ignorovať. Do analýzy konkurencie sa preto pustite vždy, keď budete mať pocit, že stagnujete a nevyužívate naplno svoj potenciál.

Akým spôsobom vykonávať analýzu konkurencie?

Univerzálny recept na dokonalú analýzu konkurencie neexistuje. Odlišuje sa v závislosti od počtu konkurentov, segmentu vášho podnikania a tiež ju môžu ovplyvniť napríklad aj legislatívne regulácie uplatňujúce sa vo vašom trhovom segmente. Analýza konkurencie by mala byť vykonaná nielen čo najpresnejšie, ale predovšetkým systematicky. Vždy si preto zadefinujte, aké sú ciele analýzy, čo sa chcete dozvedieť a zároveň, ako tieto informácie využijete vo váš prospech.

Ako môže toto plánovanie vyzerať v praxi? Môžete si napríklad určiť, že analýza konkurencie bude smerovať k identifikovaniu všetkých vašich priamych aj nepriamych konkurentov na domácom trhu a k zisteniu ich trhového podielu. Vo všeobecnosti platí rada vyhľadávať a vyhodnocovať tie údaje, ktoré vám budú dávať význam práve pre váš biznis. Napríklad informácia o tom, že váš konkurent prispieva na prevádzku psieho útulku pre vás vôbec nemusí byť relevantná.

K presným číslam vašich konkurentov sa nedostanete, aj bez nich ale dokážete veľmi veľa odsledovať

Analýza konkurencie vo výsledkoch vyhľadávania a v biznise

Ak hovoríme o online projekte, či už je to e-shop, portál alebo napríklad webová aplikácia, rozlišujeme analýzy konkurencie v rovine biznisu a v rovine výsledkov vyhľadávania, teda v SERP. Kým v prvom prípade nás zaujímajú skôr trhové podiely a ekonomické ukazovatele, v druhom prípade ide o pozície vo výsledkoch organického vyhľadávania, zhodnotenie úrovne optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) a zahrnúť sem môžeme aj umiestnenie v rámci PPC reklamných systémov.

Takýto typ analýzy konkurencie vám poskytne informáciu o tom, ako si vaša konkurencia stojí vo vyhľadávaní, na aké výrazy sa objavuje vo vyhľadávaní a tiež, akými online prostriedkami pomáha svojmu podnikaniu. V rámci SERP a SEO analýzy môžete tiež zistiť, aký má váš konkurent odkazový profil, s akými online médiami spolupracuje, či aké online kanály využíva popri svojej činnosti.

Analýza konkurencie pre e-shop

Iným príkladom bude, ak si chcete založiť e-shop a zistiť, aká je situácia na trhu. Vtedy sa oplatí začať hľadať e-shopy rovnakého, prípadne podobného zamerania. Pozrite si, ako sa zobrazujú vo vyhľadávaní, či využívajú retargeting a taktiež či figurujú v cenových porovnávačoch. Pri analýze však kľudne zájdite ešte ďalej. Po identifikovaní vašich konkurentov sa skúste vžiť do kože vášho zákazníka a jeho očami zhodnotiť silné a slabé stránky vašej konkurencie. Na pomoc si pokojne otvorte tabuľku v Exceli, alebo použite pero a papier a svoje zistenia si zapisujte.

Na dôkladnú analýzu konkurencie nebude stačiť iba vyhľadávať cez Google. Čím viac budete analýze venovať času, tým relevantnejšie a hodnotnejšie informácie vám prinesie. Pokojne skúste u konkurentov napríklad spraviť testovací nákup, aby ste videli, akým spôsobom majú vo vzťahu k svojim zákazníkom nastavené procesy (za tieto nákupy samozrejme zaplaťte, nerobte objednávky, ktoré by vašu konkurenciu poškodili). Opäť ale platí, toto robte iba vtedy, ak budú takto získané informácie pre vás užitočné.

Čo s informáciami, ktoré analýzou získate?

Akokoľvek dobrá analýza konkurencie pre vás bude zbytočná, ak so získanými informáciami žiadnym spôsobom nenaložíte. Ešte pred analýzou si teda stanovte nielen ciele samotnej analýzy, ale aj vaše vlastné ciele, ktoré pomocou analýzy chcete dosiahnuť.

Všimnite si napríklad, akým spôsobom komunikuje váš konkurent so zákazníkmi a podobný spôsob komunikácie sa snažte aplikovať aj vy. Zistili ste, že vaši konkurenti viaceré veci na svojom e-shope zanedbávajú? Definujte si, čo vás ako zákazníka u vašich konkurentov od nákupu odradilo a čo vám skomplikovalo nákupný proces, toto u seba vylepšite. Odhalením slabých stránok vašich konkurentov ľahko nájdete priestor, kde môžete vyniknúť. Ak to šikovne dokážete, máte vyhraté.

Na záver dodajme, že aj pri analýze vašich konkurentov si treba zachovať určitý odstup a nájsť zlatú strednú cestu. Rovnako ako nemá zmysel úplne ignorovať vašu konkurenciu, tak isto nemá zmysel venovať celú pozornosť len konkurencii. Majte tiež na pamäti, že ak budete iba kopírovať vašich konkurentov, nikdy ich nepredbehnete a váš biznis bude vyrastať v ich tieni.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov