Daňové priznanie SZČO. Čo všetko budem potrebovať a na čo si dať pozor?

Termín pre podanie daňového priznania sa blíži a s ním aj viaceré povinnosti týkajúce sa všetkých podnikateľov, či už právnických osôb alebo aj SZČO, teda živnostníkov. Na čo všetko nezabudnúť a čo si pripraviť pre daňové priznanie k dani z príjmov? Všetko o daniach a daňovom priznaní živnostníkov sa dočítate v tomto článku.

Povinnosť každého podnikateľa

Prečo vôbec riešiť daňové priznanie? Jednoducho, je potrebné zdaniť príjem z prevádzkovania živnosti, inak sa dopúšťame protizákonného konania, a to aj v prípade, že príjem nenastal – áno musíme „zdaniť“ aj stratu z podnikania. Veríme však, že takáto situácia nenastala. Základné charakteristiky živnosti a všetkého o nej sa dozviete tu, v tomto článku sa budeme venovať viac problematike daňového priznania z prevádzkovania živnosti.

Živnostník má spomedzi mnohých svojich povinností aj povinnosť viesť si základné účtovníctvo či daňovú evidenciu, a to z dôvodu, aby vedel vypočítať základ dane, a teda rozdiel medzi svojim príjmom a výdavkami, na základe čoho má správne odviesť daň. Táto daň sa odvádza v klasickom termíne na podanie daňového priznania, teda do 31. marca príslušného kalendárneho roka za rok predchádzajúci – v ľudskej reči za rok 2023 podávame daňové priznanie do 31.marca 2024 avšak v tomto roku vychádza tento deň na nedeľu, a z toho dôvodu sa termín na podanie daňového priznania posúva na pondelok 1. apríla 2024.

V prípade, že daňové priznanie nestíhate podať, je možné využiť „odklad“ – oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. To Vám umožní odložiť povinnosť podania daňového priznania najneskôr do 30. júna daného roka, prípadne do 30. septembra, ak vykazujete v živnosti príjmy zo zahraničia. Ak si však neviete poradiť nezúfajte, všetky informácie Vám poskytne dobrá účtovná spoločnosť.

Čo je potrebné k vyplneniu daňového priznania?

Na podanie daňového priznania sa využíva formulár finančnej správy, teda formulár „Daňové priznanie fyzickej osoby typ B“. Netreba si ho zameniť za formulár s príponou „typ A“, ten sa využíva na iné účely, napríklad pre vykázanie zdaniteľných príjmov pre fyzické osoby, ktoré majú príjmy iba zo závislej činnosti. Daňové priznanie fyzickej osoby typu B sa okrem živnosti využíva ešte pre potreby zdanenia príjmov z kapitálového majetku, príjmu z prenájmu pozemkov a nehnuteľností, či ostatných činností nespadajúcich pod živnosť, ako sú športoví tréneri či umelci. Toto daňové priznanie sa využíva aj v prípade, že osoba je prevádzkovateľom živnosti popri zamestnaní. Viac o tejto situácii nájdete v nasledujúcom článku tu.

Pre správne vyplnenie daňového priznania pri živnosti sú potrebné nasledujúce dokumenty:

Reálne náklady vs. paušálne výdavky

Pri výpočte daní z podnikania formou živnosti disponujú niektorí živnostníci, spĺňajúci podmienky, veľkou výhodou oproti právnickým osobám, a to možnosťou využiť paušálne výdavky. Pre živnostníka sú dve sadzby dane z príjmov, to ktorú uplatní, upravuje zákon na základe výšky jeho príjmu. Existuje znížená sadzba dane, podľa §2 písm. w) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., ktorá stanovuje daňovú sadzbu 15 % pre SZČO, ktorý neprevýšil za zdaňovacie obdobie príjem vo výške 49 790 €. V prípade, že túto čiastku presiahol bude jeho príjem zdanený klasicky sadzbou dane 19%.

Niektorí živnostníci si taktiež môžu uplatniť paušálne výdavky – ide o „fiktívne“ náklady, ktoré sú v hodnote 60 % z celkových príjmov. Paušálne výdavky je však možné uplatniť maximálne do výšky 20 000 €. Taktiež daňový subjekt, t.j. živnostník, ktorý si podáva daňové priznanie a chce uplatniť paušálne výdavky nesmie byť platca DPH podľa §4 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. Táto metóda sa najčastejšie využíva v prípadoch, kedy preukázateľné výdavky zo živnosti nepresiahnu čiastku vypočítanú ako 60 % z príjmov, respektíve nepresiahnu 20 000 €.

Zároveň je potrebné pri výpočte daňovej povinnosti nezabudnúť na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je pre rok 2023 vo výške  4 922,82 €. Je tiež dôležité myslieť aj na to, že sú prípady kedy sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka kráti, a to v takom prípade, ak je jeho základ dane vyšší ako 21 754,18€ (táto suma platí pre daňové priznanie za rok 2023).

Príklad:

Živnostník, neplatca DPH, zarobil za zdaňovacie obdobie zo živnosti 24 700 € formou predaja tovaru na svojom e-shope. Nemal popri živnosti žiaden ďalší príjem a nečelí žiadnym ďalším osobitným situáciám. Jedná sa o prvý rok jeho podnikania.

Pre spracovanie daňového priznania si preto pripraví, všetky vystavené faktúry za rok 2023, všetky prijaté faktúry, pokladničné doklady a iné daňové doklady, ktoré mal za rok 2023.

Keďže nezarobil za zdaňovacie obdobie viac ako 49 790 €, jedná sa o živnostníka s priznanou sadzbou dane 15%. Zároveň nie je platca DPH, takže môže využiť aj možnosť paušálnych výdavkov. Sociálne odvody daného roku neplatil, keďže sa jedná o prvý rok jeho podnikania a platil minimálne zdravotné odvody vo výške 84,77 €/ mesačne, to jest 1017,24 € za rok.

Reálne preukázateľné výdavky sú v jeho prípade súčtom prijatých faktúr a pokladničných dokladov v celkovej výške 8 246,20 €. Ak zváži možnosť využitia paušálnych výdavkov, tie by predstavovali sumu 14 820 €. Rozhodne sa teda využiť paušálne výdavky. Rozdiel príjmov a paušálnych výdavkov v jeho prípade predstavuje 9 880 €. Ten sa poníži o nezdaniteľnú časť základu dane a zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne. Výpočet základu dane bude nasledovný:

Základ dane = 24 700 – 14 820 – 1017,24 – 4922,82 = 3939,94 €

Zo základu dane sa vypočíta jeho daňová povinnosť prenásobením jemu príslušnou sadzbou dane, čiže 15%. Tým sa mu vyrubí daňová povinnosť na 590,99 €. Tú zaplatí daňovému úradu do posledného dátumu na podanie daňového priznania, teda v bežnom prípade do 31. marca 2024 avšak tento rok vychádza 31. marca na nedeľu a z toho dôvodu je termín na podanie daňového priznania posunutý na nasledujúci pracovný deň t.j. 1. apríla 2024.

S Finančnou správou komunikujeme elektronicky

Na vyplnenie daňového priznania je možné využiť tlačivo verejne dostupné na stránkach finančnej správy, ktoré funguje ako online formulár. Ten dokáže zároveň skontrolovať integritu dokumentu, teda či sú vyplnené všetky potrebné polia. SZČO rovnako ako aj právnické osoby majú povinnosť komunikovať s úradmi elektronicky, preto pre podanie daňového priznania je potrebné mať zriadený elektronický portál finančnej správy, kde sa dá prihlásiť prostredníctvom platného OP s čipom (eID).

Minulý rok nastala zmena, kedy bolo potrebné pre pokračovanie komunikácie s Finančnou správou vymeniť občiansky preukaz za nový – elektronický OP s novým certifikátom elektronického podpisu. Ak však nemáte tento občiansky preukaz zriadený a nestíhate si ho zriadiť do termínu na podanie daňového priznania, neváhajte sa obrátiť na účtovnú spoločnosť, ktorá vie daňové priznanie, alebo žiadosť o jeho odklad podať za Vás. 

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov