Informačné povinnosti predajcu – zistite, o čom musíte vo svojom e-shope informovať

Podnikanie s e-shopom si vyžaduje nielen obchodnícke vlohy, ale aj znalosť vybraných zákonov, ktoré sa tejto oblasti týkajú. Ide predovšetkým o občiansky zákonník, obchodný zákonník ale aj zákon o ochrane spotrebiteľa. Tentoraz sme sa zamerali na informačné povinnosti predajcu pri prevádzkovaní e-shopu.

Zákonných povinností, ktoré súvisia s prevádzkovaním e-shopu je naozaj veľa. Zďaleka nestačí prečítať si pár zákonov, ale zároveň im treba porozumieť a jednotlivé povinnosti si aj správnym spôsobom splniť. Na úvod ide o poriadnu porciu paragrafov, preto sme pre vás pripravili prehľad informačných povinností, ktoré by mal každý prevádzkovateľ e-shopu splniť. Kým niektoré sú zrejmé a napadli by vám aj celkom prirodzene, iné si už vyžadujú znalosť príslušných paragrafov.

Dodržaním informačných povinností predajcu nielenže zabezpečíte, že návštevníci u vás nájdu všetky potrebné informácie, ale vyhnete sa zároveň celkom zbytočným pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Sankcia za neuvedenie informácií sa môže vyšplhať do stoviek eur a v prípade opakovaného porušenia až do desiatok tisíc eur. Obozretnosť a dôsledné dodržanie informačných povinností je preto rozhodne na mieste.

Základné informačné povinnosti

Medzi základné informačné povinnosti, bez ohľadu na to či predávate výlučne svojim obchodným partnerom alebo aj spotrebiteľom, patrí uvedenie identifikačných údajov prevádzkovateľa, teda obchodné meno, sídlo a v prípade podnikateľa fyzickej osoby meno a priezvisko. Rovnako platí povinnosť uviesť kontaktné údaje, DIČ a IČ DPH (ak bolo pridelené) a zabudnúť netreba ani na označenie zložky v príslušnom registri (obchodný register alebo živnostenský register…).

Tieto údaje odporúčame mať uvedené na viditeľnom mieste, nejde totiž iba o splnenie povinnosti ale aj o to, aby váš e-shop pôsobil dôveryhodnejšie. Akékoľvek skrývanie údajov je totiž vždy dôvodom na pochybnosti.

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku

Ďalším zdrojom informačných povinností prevádzkovateľa e-shopu je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ako už zo samotného názvu vyplýva, tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa a jeho ustanovenia vyplývajú z transpozície smernice EÚ. Keďže zákon poskytuje spotrebiteľom zvýšenú ochranu, v prípade, ak predávate cez e-shop aj spotrebiteľom, je potrebné dôsledne dodržať všetky jeho ustanovenia.

V rámci § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho – je uvedených 20 povinností, ktoré je potrebné dodržať v prípade zmlúv uzatváraných na diaľku resp. mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ďalšie odstavce predmetného § 3 spresňujú, ako si splniť informačnú povinnosť a kedy by mal byť spotrebiteľ s týmito informáciami oboznámený.

Veľkú časť z týchto informácií je vhodné uviesť v obchodných podmienkach. V tejto súvislosti len dodajme, že sa oplatí, ak si dáte obchodné podmienky spracovať odborníkom, prípadne ich aspoň odborníkovi dáte skontrolovať. Ide totiž o jednu z najdôležitejších súčastí vášho e-shopu a je veľmi užitočné, ak sa v sporných situáciách môžete oprieť práve o kvalitné obchodné podmienky. Na druhej strane, nie všetky z týchto informácií je možné resp. vhodné uvádzať len v obchodných podmienkach. Akékoľvek informácie týkajúce sa produktu, možností jeho využitia, ceny či obmedzení odstúpenia od zmluvy (napríklad pri tovare, pri ktorom to z hygienických dôvodov nie je možné), je vhodné zverejniť priamo pri danom tovare.

Vo všeobecnosti teda platí, že ako predávajúci máte povinnosť spotrebiteľa informovať najmä o:

Len pre úplnosť dodajme, že presné vymedzenie informačných povinností pre e-shop nájdete už v spomínanom § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

Nakupujúceho je potrebné informovať správne a včas

Kedy informovať spotrebiteľa?

Častou otázkou býva, kedy, resp. akým spôsobom spotrebiteľa informovať. Zákon v tomto smere ustanovuje, že spotrebiteľovi musí byť umožnené, aby sa s týmito informáciami mal možnosť oboznámiť ešte pred samotným zrealizovaním objednávky. Je preto vhodné ešte pred objednaním upozorniť spotrebiteľa, aby si skutočne prečítal obchodné podmienky.

V prípade, ak často dochádza k sporným situáciám pri určitom type tovaru, je dobré ešte nad rámec splnenia informačnej povinnosti zreteľne uviesť všetko, čo pomôže predísť prípadným sporom (napríklad informácia o obmedzení možnosti vrátenia tovaru).

Dôkazné bremeno znáša predávajúci

V súvislosti s informačnými povinnosťami voči spotrebiteľom je potrebné spomenúť, že podľa § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. znáša dôkazné bremeno splnenia informačných povinností predávajúci. V prípade kontroly či súdneho sporu bude preto vašou na vás ako predávajúcom preukázať, že ste si svoje informačné povinnosti splnili a že spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s predmetnými informáciami. Pripravte si preto vopred, ako preukážete splnenie svojich informačných povinností.

Informačné povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a zberom cookies

Do tretice nemôžeme zabudnúť ani na informačné povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov. V e-shope ste povinní mať vypracované a zverejnené vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom bude okrem iného uvedené, na aké účely osobné údaje využívate a aké sú vaše ďalšie povinnosti súvisiace s ich zhromažďovaním. Napokon, nezabudnite ani na informačnú lištu o zbere cookies.

Na záver dodajme, že ak využívate e-shop na prenájom, spravidla k nemu dostanete šablóny jednotlivých dokumentov. Zo začiatku ide o užitočnú pomôcku, no ešte pred ich využitím si ich dôkladne prispôsobte vašim potrebám. Tak ako sme spomenuli vyššie platí, že profesionálne spracované obchodné podmienky môžu mať pre vás v niektorých situáciách doslova cenu zlata.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov