Recyklačné poplatky: akého tovaru sa týkajú a čo znamenajú pre váš e-shop?

Pri prevádzkovaní e-shopu na vás čaká plnenie mnohých zákonných povinností a preto sa oplatí získať v spleti paragrafov aspoň základný prehľad. Zamerali sme sa na recyklačné poplatky, povinnosti vyplývajúce z ich zavedenia a možnosti, ako informácie o výške recyklačného poplatku zobrazovať v e-shope.

Čo sú recyklačné poplatky?

V uplynulých rokoch vstúpili do platnosti viaceré novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa stal základným právnym rámcom pre nakladanie s odpadmi rôznych kategórií a odpadové hospodárstvo. Tento zákon tiež upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s ním.

Zákon o odpadoch tiež bližšie špecifikoval, čo sú elektrozariadenia a stanovil viaceré povinnosti súvisiace s ich predajom aj následnou likvidáciou. Keď sme už spomenuli pojem elektrozariadenia, pre úplnosť dodajme, že ide o také zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole (až na explicitne uvedené výnimky).

Recyklačné poplatky majú vyjadrovať mieru nákladov na zber, prepravu a spracovanie resp. ekologickú likvidáciu určitého elektrozariadenia na konci jeho životnosti. Jednotlivé elektrozariadenia sú rozdelené do 6 kategórií:

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu,
  2. obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom viac ako 100 cm²,
  3. svetelné zdroje,
  4. veľké zariadenia,
  5. malé zariadenia a malé IT a telekomunikačné zariadenia.
  6. Zvláštnou kategóriou sú potom batérie a autobatérie.

Týkajú sa povinnosti súvisiace s recyklačnými poplatkami aj vás?

Z toho čo sme doteraz uviedli teda vyplýva, že pri recyklačných poplatkoch a povinnostiach súvisiacich s nimi by mal spozornieť každý, kto takýto sortiment predáva a to bez ohľadu na to, či ide o predaj cez internet, alebo v „kamennej“ predajni. Týka sa teda každého e-shopu predávajúceho napríklad predávate žiarovky, elektroniku, práčky či iné elektrozariadenia určené pre domácnosť, pričom nie je rozhodujúce či tieto produkty odoberáte od zahraničných alebo domácich dodávateľov.

Pre bližšie informácie vám odporúčame prejsť si Vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015, konkrétne Prílohu č. 16 uvádzajúcu informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórie „elektrozariadení používané v domácnostiach resp. z domácností“.

Pri paragrafoch ešte na chvíľku zostaňme. Zákon totiž okrem iného rozlišuje „výrobcov elektrozariadení“ a „distribútorov elektrozariadení“. Ak si nechávate elektrozariadenie vyrábať a následne ho predávate pod svojou značkou, podľa zákona ste „výrobca elektrozariadenia“ a vzťahujú sa na vás viaceré povinnosti – tou základnou je registrácia v registri výrobcov elektrozariadení. Celú agendu súvisiacu s odpadmi môžete zveriť autorizovanej organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad a batérie.

Ak tovar nevyrábate, resp. neuvádzate na trh ako distribútor, váš život bude v tomto smere o niečo jednoduchší. Pre väčšinu prevádzkovateľov e-shopu, resp. pre každého, kto tovar iba nakupuje od svojho distribútora, je najdôležitejšou povinnosťou uvádzať recyklačný poplatok. Zamerajme sa na to, kde a akým spôsobom by ste si túto povinnosť mali splniť, aby ste sa vyhli možným problémom.

Povinnosť uvádzať recyklačný poplatok

Povinnosť uvádzať recyklačný poplatok sa týka každý subjekt, ktorý je súčasťou distribučného reťazca. Od samotného výrobcu, cez distribútora až po predajcu – teda vás, ako majiteľa e-shopu. Dôležité je tiež vedieť, kde a akým spôsobom recyklačný poplatok uvádza. V tomto smere je opäť potrebné vychádzať zo Zákona o odpadoch, ktorý stanovuje hneď niekoľko možností, a to:

Veľmi praktickým spôsobom je uvádzanie recyklačného poplatku priamo na podstránke s produktom, spravidla pod popisom produktu alebo pod cenou.

V praxi odporúčame zreteľne informovať o výške recyklačného poplatku priamo na faktúre. Neodporúčame uvádzať všeobecnú formulku v zmysle, že „v cene produktu je započítaný už aj recyklačný poplatok“, a to vzhľadom na to, že sa uvádzanie recyklačného poplatku by malo byť dostatočne zreteľné a viditeľné. Ako predajca si už nemusíte lámať hlavu nad výškou recyklačného poplatku, keďže tá je pre celý distribučný reťazec rovnaká.

Ak teda napríklad predávate notebook, ktorý ste kúpili od distribútora a výška recyklačného poplatku je povedzme 1,10 eur, tak rovnako aj vo vašom e-shope/na faktúre konečnému spotrebiteľovi je potrebné uviesť recyklačný poplatok v tejto výške.

Ako si nastaviť výšku recyklačných poplatkov v e-shope?

Manuálne prepisovanie recyklačných poplatkov je nielen nepraktické, ale aj časovo zdĺhavé. Lepšie je teda využiť iný spôsob. Ak využívate platformu Shoptet, praktickým pomocníkom je doplnok s názvom Recyklačné príspevky.

V administrácii si stačí nastaviť výšku recyklačného poplatku pre skupiny produktov a následne do týchto skupín priraďovať konkrétne produkty. Tento doplnok sa zároveň postará o to, že výška recyklačného poplatku sa bude zvlášť zobrazovať nielen priamo v objednávkach, ale aj na faktúrach. Súčasťou doplnku je aj možnosť exportu a importu recyklačných poplatkov.

Doplnok Recyklačné príspevky pre e-shop sa oplatí aj z toho hľadiska, že výška recyklačných poplatkov rôznych kategórií tovaru sa môže v budúcnosti meniť, prípadná úprava tak bude naozaj otázkou pár kliknutí. Využitím tohto doplnku si ušetríte čas, ktorý by ste inak venovali prepisovaniu a zároveň si ako predajca splníte svoje zákonné povinnosti.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov