5 tipov ako zvládnuť zmluvy a právnu agendu vášho e-shopu

Prevádzkovanie e-shopu má svoje pravidlá. Obchodné podmienky, reklamácie, ochrana osobných údajov a GDPR. Základné body, na ktoré treba myslieť pri založení e-shopu na Slovensku, si prečítate v tomto článku.

pravo e-shop

Žijeme v dobe, kedy sa takmer všetko dá vybaviť online. Je prirodzené, že čoraz viac podnikateľov presúva svoj biznis do online priestoru. Podobne ako v kamenných obchodoch, aj prevádzkovanie e-shopu má svoje pravidlá. Obchodné podmienky, reklamácie, ochrana osobných údajov a GDPR. Základné body, na ktoré treba myslieť pri založení e-shopu na Slovensku, si prečítate v tomto článku.

1. Začíname s e-shopom

Ako prevádzkovateľ e-shopu potrebujete v prvom rade oprávnenie podnikať.

Ako ho získať? Najčastejšie postačí živnostenské oprávnenie, napríklad ak kupujete tovar od dodávateľa a tento na e-shope predávate, tak požiadajte o živnosť „kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)“. Živnosť si viete jednoducho ohlásiť na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta alebo aj elektronicky.

Následne je už na vás, či sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba živnostník, alebo si založíte spoločnosť (napr. s. r. o.). Podstatné pri rozhodovaní bude aj odvodové zaťaženie, ale najmä ručenie za záväzky. Živnostníci ručia za záväzky celým svojím majetkom, pričom spoločníci s. r. o. len do výšky nesplateného vkladu na základnom imaní. V praxi to znamená, že pokiaľ spoločník splatí svoj vklad na základom imaní v celej sume, za záväzky spoločnosti neručí.

Upozorňujeme však, že ak predávate špecifické produkty alebo služby (napr. finančné poradenstvo, predaj liekov a pod.), budete potrebovať aj iné oprávnenia podľa osobitných zákonov.

Ak premýšľate nad otvorením nového e-shopu, odporúčame vždy najprv preveriť, aké podmienky treba splniť na predaj vášho tovaru alebo služby.

2. Mám oprávnenie, čo ďalej?

Hoci sme v online priestore, váš e-shop musí obsahovať niekoľko povinných dokumentov a informácii. Právna agenda tak nekončí získaním oprávnenia na podnikanie.

Zákazník, ktorý príde nakúpiť do vášho e-shopu musí vedieť, kto ste. V prípade kamenných prevádzok je to zrejmé už pri vchode do budovy, takže e-shop nesmie byť výnimka.

Preto na dostupnom mieste na webovej stránke vášho e-shopu uvádzajte tieto základné informácie:

3. Povinné dokumenty na vašom e-shope

Na svojom e-shope musíte umiestniť aj niekoľko povinných dokumentov:

Obchodné podmienky

Informujú zákazníka o celom postupe pri jeho nákupe na e-shope. Obsahujú info o spôsobe objednávky a uzatvorenia zmluvy so zákazníkom, platobné podmienky, dodacie podmienky, dodacie lehoty, atď. Na e-shope uvádzajte vždy aj osobitné podmienky pre B2B vzťahy, alebo ak sa vám príliš nechce rozdeľovať zákazníkov na dva tábory, v podmienkach pre spotrebiteľa napíšte, že sa vzťahujú aj na podnikateľov.

Reklamačný poriadok

Informuje zákazníka o najmä tom, kde možno reklamáciu uplatniť, za aký čas a akým spôsobom bude vybavená. Netreba zabúdať na uvedenie záručnej doby, ktorá je spravidla 24 mesiacov od kúpy tovaru (výnimkou je napr. poškodený, použitý alebo rýchlo kaziaci sa tovar).

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Každý e-shop je unikátny a preto sa spracúvané osobné údaje môžu líšiť. Vo všeobecnosti každý e-shop spracúva osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy so zákazníkom, doručenie produktu, komunikáciu so zákazníkom a na priamy marketing (newsletter). Informácia o spracúvaní osobných údajov informuje o účele a právnom základ spracúvania osobných údajov, ako aj právach zákazníkov v súvislosti s ich osobnými údajmi.

Súhlas s cookies pri návšteve webovej stránky

Každá webová stránka používa cookies. Na používanie cookies (okrem tzv. nevyhnutných cookies) je potrebné vyžiadať súhlas používateľa. Tento súhlas sa najčastejšie získava cez cookies banner (v praxi teda nepôjde fakticky o dokument). Niekedy sa prostredníctvom cookies spracúvajú aj osobné údaje a vtedy je potrebné získať aj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ide o dôležité dokumenty, ktorých problematika je rozsiahla.

Jednotlivým dokumentom a súvisiacim otázkam sa budeme venovať osobitne v nasledujúcich dieloch nášho právneho seriálu pro Shoptet Univerzitu a prakticky poukážeme na to, čo v týchto dokumentoch nesmie chýbať.

4. Náš zákazník, náš pán – čo musí zákazník vedieť pri nakupovaní

Toto známe heslo nie je vôbec prežitkom, a platí najmä v prípade informovania zákazníkov na e-shope. V online prostredí zákazník nemá možnosť podísť k predavačovi so svojimi otázkami. Zákazníka musíte o všetkom informovať.

Poďme na to postupne – na svojom e-shope máte rôzne produkty. Zákazník si ich nevie chytiť a obzrieť, preto svoj tovar popíšte čo najpresnejšie. Povinne musíte uvádzať hlavné vlastnosti tovaru/služby a ich cenu. Ak ste platca DPH, nezabudnite to uviesť a tiež informáciu, že cena zahŕňa DPH.

Ak váš e-shop ponúka rôzne akcie – uveďte vždy pôvodnú cenu za zľavený tovar, novú cenu a zľavu uvedenú v percentách. V prípade kontroly musíte tiež preukázať, či ide o najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Predstavme si to na krátkom príklade: predávate knihy. Fiktívny titul „Ako zvládnuť zmluvy a právnu agendu vášho e-shopu“ stál včera 10 EUR. Dnes ho chcete predávať v zľave 50 %. Na váš e-shop teda napíšete pôvodnú cenu 10 EUR, k tomu novú cenu 5 EUR a aj to, že ide o zlacnenie o 50 % a v cene je zarátaná DPH.

Ideme ďalej. Zákazník vloží vybraný titul do košíka. Prihodí k nemu niekoľko ďalších kníh a možno aj nejaký doplnkový výrobok z vášho sortimentu. Čo teraz? V tomto kroku objednávky treba zákazníka informovať o celkovej cene za tovar, spolu s uvedením DPH, poštovného a akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vám musí uhradiť.

Pamätajte, že hoci tieto informačné povinnosti stanovuje zákon, slúžia aj na vašu ochranu – na e-shop môže prísť ktokoľvek. Dieťa alebo nepozorný dospelý, či zákazník, ktorý len v rýchlosti potrebuje nakúpiť a nevenuje dostatočnú pozornosť jednotlivým poplatkom.

5. Informácie pred odoslaním objednávky

Zákazníka nezabudnite informovať aj o tom, že musí za objednávku zaplatiť a pred finálnym odoslaním objednávky má mať možnosť skontrolovať si svoje údaje (čiže meno, adresu na ktorú tovar objednáva, e-mail, a pod.). Zákazník má právo aj na informáciu, ako možno prípadné chyby v týchto údajoch opraviť. Prevádzkovateľ e-shopu má tiež povinnosť informovať, či bude zákazníkova objednávka-zmluva uložená u podnikateľa a dostupná kupujúcemu.

Teraz má zákazník informácie o tovare, o celkovej cene – a tovar chce konečne objednať. Tu je potrebný ďalší krok. Zákazník musí výslovne súhlasiť s právnymi dokumentmi (o ktorých sme hovorili v bode 2.)

Ako? Pred odoslaním objednávky sám manuálne zaklikne tlačidlo, ktorým vyjadrí s dokumentami súhlas – ide o obchodné a reklamačné podmienky. Zákazník má mať možnosť si nielen tieto dokumenty prečítať, ale zároveň mu ich musíte poskytnúť v takej podobe, aby sa dali aj uložiť a stiahnuť. Preklik na dokumenty má byť v blízkosti zaklikávacieho tlačidla a tiež ho uvádzajte v rovnakej farbe, fonte a veľkosti.

Zákony prevádzkovateľom eshopu stanovujú aj rôzne iné povinnosti. Týmto sa budeme venovať v nasledujúcich mesiacoch.

Záverečný checklist

Takže na čo by ste nemali nezabudnúť z dnešného článku?

  1. Na prevádzku e-shopu potrebujte oprávnenie; vo väčšine prípadov ho získate jednoducho, stačí ohlásenie príslušnému živnostenskému úradu.
  2. Zákazník o vás musí vedieť (takmer) všetko – najmä kto ste a aké sú vaše obchodné podmienky, reklamačný poriadok a pod.; tiež čo všetko viete vy o ňom a ako tieto informácie použijete v zmysle ochrany osobných údajov.
  3. Pristupujte k zákazníkovi tak, aby mal všetky informácie, ktorými by disponoval aj naživo; týmto heslom sa riaďte pri opise tovaru, ceny, ale aj pri samotnej objednávke.
  4. Myslite na to, že ak zákazník počas „prechádzania obchodom“ nevie, čo má akú cenu a za čo má zaplatiť, je to zle; preto uvádzajte DPH, dbajte na pravidlá pri akciách, a informujte ho o všetkých dodatočných poplatkoch a nákladoch súvisiacich s objednaním produktu alebo služby.
  5. Zákazníka sa nesnažte nalákať na tovar, ktorý je v skutočnosti iný – sortiment mu nakoniec vždy príde domov a pre vás to nemusí znamenať len stratu jedného zákazníka ale aj právne následky a inšpekciu od SOI.
  6. Nezabudnite, že zákony v jednotlivých štátoch sa líšia a preto, ak chcete expandovať s e-shopom aj do ďalších krajín, odporúčame sa pri nastavení zmlúv poradiť aj s lokálnym právnikom.

Text pripravili Martina Jamečná a Simona Perečinská z MATHISON legal.

Martina Jamečná je advokátskou koncipientkou v advokátskej kancelárii MATHISON legal. Vo svojej praxi sa venuje najmä obchodnému právu, občianskemu právu, start-upom a zmluvnej agende. Spolu s tímom advokátskej má na starosť širokú paletu e-commerce klientov, ktorým radia v rôznym náročných otázkach.

Simona Perečinská pôsobí v advokátskej kancelárii MATHISON legal na pozícii paralegal. Zastrešuje najmä agendu obchodného práva a spolu so senior kolegami sa podieľa aj na príprave odborných článkov a newslettera.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov