Čo je model See Think Do Care a ako vám pomôže pri prevádzkovaní e-shopu?

Venujete sa marketingu svojho e-shopu svojpomocne? Zrejme ste už narazili na frameworky, ktoré pomáhajú pri zostavovaní a vyhodnocovaní marketingovej stratégie. Jedným z nich je See Think Do Care, ktorý si nachádza uplatnenie najmä pri online projektoch, vrátane e-shopov. Ako ho využiť a v čom vám pomôže?

Prečo by ste mali poznať model See Thing Do Care?

Model See Thing Do Care je jedným z viacerých marketingových frameworkov, pomocou ktorého si môžete zostaviť pochopiteľnú prehľadnú marketingovú stratégiu. V porovnaní s ostatnými frameworkmi najlepšie zohľadňuje špecifiká online projektov a tak je veľmi obľúbený predovšetkým v prostredí digitálneho marketingu. Je jednoduchý, zrozumiteľný a dá sa ľahko aplikovať na širokú škálu online projektov bez ohľadu na ich veľkosť či rozsah používaných predajných kanálov.

Za predstavením a spopularizovaním See Think Do Care modelu stojí Avinash Kaushik pôsobiaci v Google na pozícii Digital Marketing Evangelist. Ten je okrem iného aj autorom viacerých publikácií o marketingu a webovej analytike, pričom jeho myšlienky sú neraz veľmi inšpiratívne. V prípade frameworku See Think Do Care to samozrejme nie je inak. Aby ste mu čo najlepšie porozumeli, zameriame sa na jeho jednotlivé fázy a konkrétne ciele pri prevádzke e-shopu.

Zaujať a vzbudiť pozornosť – 1. fáza See

4 fázy See Think Do Care

Ako ste si už z názvu mohli odvodiť, framework See Think Do Care pozostáva zo štyroch hlavných fáz, v ktorých sa nachádza, resp. bude nachádzať váš potenciálny alebo súčasný zákazník a ktoré reprezentujú určitý postup pred a po uskutočnení nákupu.

1. Fáza – See

V rámci prvej fázy oslovujete najväčšiu časť publika, ktorá je aspoň ako tak relevantná k ponúkanému produktu. Ak máte napríklad e-shop so zdravou výživou, vo fáze See sa zameriavate na ľudí, ktorým záleží na zdravom stravovaní (športovci, ľudia s diétami, ľudia so zdravotnými problémami), pričom v tomto prípade je vašim cieľom, aby bola vaša značka, resp. váš e-shop čo najviac vidieť.

V tejto fáze teda nevyvíjate aktivity, ktoré by viedli priamo k uskutočneniu predaja, ale robíte všetko preto, aby ste boli čo najviac viditeľný. Hlavnou úlohou tejto fázy je teda zaujať relevantné publikum.

2. Fáza – Think

Používatelia v rámci druhej fázy si už uvedomujú, že majú nejakú konkrétnu potrebu, ktorú by im mohol uspokojiť niektorý z vašich produktov. Tu už návštevník vášho webu priamo premýšľa nad konkrétnym produktom resp. skupinou produktov a ich výhodami. Porovnáva si jednotlivých predajcov, ceny a dodatočné služby.

Používateľov nachádzajúcich sa v tejto druhej fáze môžete veľmi efektívne osloviť pomocou cielených PPC reklám a následne zaujať kvalitným, relevantným a hodnotným obsahom. Práve tu máte jedinečnú možnosť vysvetliť zákazníkovi, aby nakúpil určitý produkt práve od vás.

3. Fáza – Do

Vo fáze Do ste už veľmi blízko vytúženého finále – uskutočnenia objednávky. V tomto bode už sú vaši záujemci o určitú kategóriu produktov, alebo konkrétne produkty, pripravení konať a teda nakúpiť. Dôležité je teda „priviesť“ ich opätovne do vášho e-shopu, čo môžete urobiť napríklad pomocou PPC reklám cielených na konkrétny produkt.

Následne venujte pozornosť tomu, aby bol nákupný proces intuitívny a rýchly. Zamerajte sa na to, aby ste zákazníkovi v momente objednania celý proces maximálne uľahčili.  

4. Fáza – Care

Obsahom štvrtej fáze sú ľudia, ktorí už u vás nakúpili. Spadá sem teda starostlivosť o zákazníka, ktorá vedie k tvorbe dlhodobého vzťahu a opakovaným nákupom. Pre zákazníkov v Care fáze môžete napríklad vytvoriť vernostný program, prípadne na nich cieliť e-maily v rámci newslettera, ktoré ich budú motivovať k ďalšiemu nákupu. Dajte skrátka zákazníkom vedieť, že vám na nich záleží aj po tom, ako u vás nakúpili.

Zaujímajte sa o zákazníka aj po tom, ako u vás nakúpil

Ako zostaviť See Think Do Care stratégiu?

Pripadajú vám vyššie spomínané fázy ako intuitívne a podvedomé? Je to možné, skúste si spomenúť, ako asi vyzerá váš nákupný proces v pozícii zákazníka. Možno prídete na to, že presne v zmysle tohto modelu ste sa rozhodovali napríklad pri vlaňajšom nákupe novej zimnej bundy. Pri zostavení vlastnej See Think Do Care stratégie vám veľmi pomôže, ak sa skúsite vžiť do kože vášho zákazníka. Zostavte si napríklad 3 persóny (napríklad „muži v produktívnom veku“) vašich najbežnejších zákazníkov a pokúste sa na váš e-shop pozrieť ich očami v zmysle každej zo štyroch fáz.

Meranie a vyhodnocovanie See Think Do Care stratégie

V úvode sme spomenuli, že See Think Do Care model môže byť veľmi užitočný aj pri vyhodnocovaní marketingových aktivít. Častým problémom je, že ako prevádzkovateľ e-shopu máte k dispozícii množstvo rôznych údajov, ktoré však bez správnej interpretácie a možnosti využitia pre vás nemajú prakticky žiaden význam. Aby ste sa v spleti rôznych údajov vyznali, skúste si ich roztriediť v zmysle jednotlivých fáz See Think Do Care modelu.

Pri rôznych fázach tohto modelu je totiž potrebné využívať iné ukazovatele výkonnosti. Uveďme niekoľko príkladov pre každú fázu. Kým vo fáze See je dôležitým ukazovateľom počet nových návštev a ich relevancia, v druhej fáze Think to môže byť napríklad miera preklikovosti medzi jednotlivými produktami. V tretej fáze Do je zas dôležitým ukazovateľom miera konverzie, teda počet dokončených objednávok a tiež cena konverzie. Pri fáze Care sa zas zamerajte na ukazovatele, ako je napríklad miera nových vs. vracajúcich sa zákazníkov, prípadne do akej miery zákazníci využívajú vernostný program.

Framework See Think Do Care môže mať rôzne podoby

Na záver dodajme, že framework See Think Do Care vám marketing e-shopu čo najviac zjednodušísprehľadní. Je teda ideálny aj pre začiatočníkov. Pri jeho zostavovaní si pokojne vezmite na pomoc zvýrazňovače, plagáty a farebné papieriky.

Framework See Think Do Care vám pomôže vám uvedomiť si, kde sú slabé miesta vašej stratégie, v ktorom bode prichádzate o zákazníkov a na čom je nevyhnutné zapracovať. A tieto informácie pre vás môžu mať doslova cenu zlata…

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov