Praktické tipy, čo robiť ak niekto okopíroval váš e-shop alebo jeho časť

Inšpirovať sa v začiatkoch podnikania s e-shopom konkurenciou je relatívne bežné. Nie je však nič výnimočné, ak sa niekto rozhodne drzo skopírovať celý váš e-shop alebo jeho časť. Nielenže tým poruší vaše autorské práva, ale môže aj poškodiť vašu povesť. Zistite, čo môžete urobiť a ako sa brániť.

Ešte začiatkom milénia bol veľmi rozšírený názor, že čokoľvek zverejnené na internete je možné ľubovoľne šíriť a používať. Kopírovanie celých webov a údajov z nich tak nebolo v zásade ničím nezvyčajným. Hoci tento názor už nie je natoľko rozšírený, aj v období prudkého rozmachu e-commerce sme svedkami, kedy sa konkurencia nielenže inšpiruje, ale rovno si časť vášho e-shopu „ukradne“. Takéto konanie je pritom nielen nemorálne, ale aj protiprávne, a to hneď z viacerých dôvodov. Aby ste sa na takéto prípady mohli pripraviť, oplatí sa vedieť, ako sa môžete brániť po technickej aj právnej stránke.

Čo je v prípade e-shopu predmetom ochrany?

V prípade, že sa niekto rozhodne skopírovať celý váš e-shop vrátane loga, produktovej ponuky, textov a tiež fotografií, dopúšťa sa hneď viacerých zásahov voči vašim právam. Keďže každú situáciu je potrebné posudzovať individuálne, rozhodli sme sa zamerať na najčastejšie formy zásahov do práv vzniknutých kopírovaním a napodobňovaním.

V prvom rade teda môže ísť o zásah do autorských práv či už vašich, alebo toho, kto vám na použitie daných diel dal povolenie. Okrem iného sa skopírovaním e-shopu môže páchateľ dopustiť aj nebezpečenstva vzniku zámeny (podľa Obchodného zákonníka) a tým vám spôsobiť škody, ktoré ale musíte byť schopní vyčísliť alebo aspoň kvalifikovane odhadnúť.

Ochrana podľa autorského zákona – kedy áno a kedy nie?

Predmetom ochrany podľa autorského zákona sú vo vašom e-shope všetky diela, ktorých ste autorom, prípadne na ktorých použitie máte od pôvodného autora súhlas, alebo vás na ich použitie oprávňuje priamo zákon. Ak povedzme produktové texty preberáte od dodávateľa, musíte mať na tento účel udelený súhlas, čo ale neznamená, že dodávateľ nemôže tento text poskytnúť aj vášmu konkurentovi. V takom prípade o kopírovanie nepôjde. Ak si ale dávate záležať na kvalitných produktových popisoch a sú vašou autorskou tvorbou, tieto texty prirodzene sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona. Podobne to platí aj v prípade fotografií či grafiky, ktorej ste autorom.

Netreba zabúdať, že okrem textov či grafiky môže dôjsť aj ku skopírovaniu databáze informácií (napríklad zoznam produktov a spôsob ich radenia). V takom prípade má zhotoviteľ databáze opäť právo na ochranu svojich práv, zároveň však na jej použitie môže udeliť licenciu. Z tohto pohľadu je potrebné posúdiť či databáza naozaj vznikla podstatným vkladom (formou práce alebo finančnej investície) a je spôsobilá byť predmetom ochrany.

Dodajme, že predmetom ochrany e-shopu nemusí byť nutne iba front-end, ale aj kódy, skripty či CSS v prípade, že ste ich autorom. Zároveň nezabudnime dodať, že ochranu požíva aj názov vašej značky či logo, a to aj v prípade, ak sa ňu nevzťahuje ochranná známka. Samozrejme, ak máte ochrannú známku, je vaša miera ochrany, laicky povedané, silnejšia a prípadné dokazovanie porušenia práv v konaní je jednoduchšie.

Ako sa brániť po technickej stránke?

Ak sa obávate kopírovania zo strany konkurencie, siahnuť môžete po niektorých technických opatreniach. Zamerali sme na tie najjednoduchšie, ktoré dokážu byť pomerne účinné. Nesľubujeme však zázraky, je to totiž podobné ako so zlodejmi v iných oblastiach. Každé opatrenie má svoje limity a ten, kto vás bude chcieť skopírovať, si spôsob napokon určite nájde.

Znemožnite kopírovanie textu

Skriptom je možné zakázať kopírovanie textu prostredníctvom klávesovej skratky alebo cez menu po kliknutí na pravé tlačidlo myši. Možnosťou je tiež znemožnenie označovania textu na webovej stránke, v takom prípade si však stačí konkrétnu podstránku stiahnuť a text skopírovať zo zdrojového kódu. Tretím variantom je zverejnenie textu formou obrázku, čo ale rozhodne neodporúčame nielen z pohľadu používateľskej prívetivosti ale tiež SEO.

Fotografie s vodoznakom

Dávate si záležať na vlastných fotografiách produktov a vaša konkurencia si ich len tak „požičia“? Začnite na fotografie umiestňovať vodoznak. Mal by byť dostatočne zreteľný, avšak nemal by skresľovať odfotený objekt. Zároveň je vhodné umiestniť vodoznak tak, aby pre jeho odstránenie nestačilo fotografiu len orezať. V tomto prípade je preto vhodné nájsť zlatú strednú cestu, aby vodoznak dojem z fotografie nekazil a zároveň, aby bolo dostatočne zreteľné, že fotografia patrí vám. Pripomeňme, že vodoznaky môžete používať len na tie fotografie, ktoré sú naozaj vaše.

Ako sa môžete domáhať svojich práv?

V prípade, že prijaté technické opatrenia nezabrali, prípadne ste ich ani nemali implementované a našli ste v inom e-shope vaše texty, fotografie či rovno prekopírovanú celú ponuku, zostáva vám riešiť celú vec právnou cestou. Dôležitá je však postupnosť jednotlivých krokov.

Nazbierajte dôkazy

Ak sa so situáciou, že niekto kopíruje váš e-shop nechcete len tak zmieriť a mávnuť nad ňou rukou, treba začať konať. Prvým krokom po odhalení je zaistenie dostatočných dôkazov. Pamätajte na to, že ten kto váš e-shop skopíroval možno bude schopný rýchlo všetko vymazať a v takom prípade bude dokazovanie ťažšie. Pri zhromažďovaní dôkazov je potrebné konkretizovať, v čom spočíva porušenie vašich práv a prípadne doložiť, že naozaj máte práva k uvedeným textom, fotografiám či ďalším skopírovaným dielam.

Upozornenie a výzva

Ďalším krokom by malo byť upozornenie porušovateľa na zásah do vašich práv. V tomto smere sa oplatí poslať buď oficiálny mail, prípadne zaslanie listu doporučene poštou, aby ste mali doručenku preukazujúcu doručenie upozornenia porušiteľovi. Vo výzve špecifikujte v čom porušenie spočíva a aké nároky vám z neho vyplývajú. Rovnako môžete žiadať o okamžite upustenie od konania a odstránenie protiprávneho stavu.

V tomto kroku môžete zaslať porušiteľovi aj predžalobnú výzvu. V tomto prípade odporúčame už využiť služby advokáta. Výzva s jeho pečiatkou a podpisom bude vzbudí u protistrany dojem, že to myslíte s bránením svojho práva myslíte vážne.

Pokus o mimosúdne vyrovnanie

Doručenie predžalobnej výzvy môže viesť k tomu, že sa s vami porušiteľ bude chcieť dohodnúť. Platí, že mimosúdne vyrovnanie je spravidla rýchlejšie, no musí v tomto smere existovať ochota na oboch stranách. Niekedy postačí len ospravedlnenie a upustenie od konania, ktorým boli porušené vaše práva. Ak vám však už vznikla preukázateľná škoda, máte nárok aj na náhradu škody, ktorej úhrada môže byť súčasťou pokusu o mimosúdne vyrovnanie.

Žaloba

Posledným spôsobom je podanie žaloby, ktorou sa budete domáhať svojich nárokov a práv. Tie je potrebné dôkladne a presne špecifikovať. Dôrazne preto odporúčame nechať skoncipovanie a podanie žaloby na skúseného advokáta, ktorý bude presne vedieť definovať, čoho sa v rámci súdneho konania domáhate. V prípade kopírovania celého e-shopu alebo jeho časti totiž nemusí ísť iba o porušenie autorských práv, ale v závislosti od konkrétnej situácie aj o nekalosúťažné konanie podľa Obchodného zákonníka či trestný čin podvodu podľa Trestného zákonníka (v takom prípade prichádza do úvahy aj podanie trestného oznámenia).

Záverom dodajme, že kopírovanie častí e-shopu je rizikom, s ktorým treba pri podnikaní jednoducho počítať. Hoci sa oplatí poznať spôsoby, ako sa brániť, bohužiaľ ani pomocou nich nie je možné vždy dosiahnuť rýchle a účinné riešenie. Nad porušovaním práva určite netreba mávnuť rukou, no treba sa pripraviť, že môže ísť o dlhý a vyčerpávajúci boj.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov